Verpleegkundig specialist promoveert: Psychosociale aspecten van medicijnontrouw na transplantatie

Gepubliceerd door Maria op

Mirjam Tielen is de eerste verpleegkundig specialist die zal gaan promoveren in het Erasmus MC. Zij is werkzaam op Inwendige Geneeskunde, afdeling Nefrologie & Transplatatie. Ze onderzocht medicatietherapieontrouw na niertransplantatie en dan met name de psychosociale aspecten van therapieontrouw gedrag. Het doel was om inzicht te krijgen in dit voor verpleegkundig specialisten lastige onderwerp in hun dagelijkse praktijk.

Tielen heeft meer kennis verkregen over de daadwerkelijke therapietrouw van de niertransplantatiepatiënten die ze onderzocht, en over hoe patiënten omgaan met hun ziekte en medicatie en hoe dit in hun leven past. De therapietrouw nam in de loop der tijd af bij deze patiënten. Een derde van de patiënten was 18 maanden na transplantatie therapieontrouw.

Tijdens haar onderzoek kwam Tielen drie houdingen ten aanzien van de medicatie herhaaldelijk tegen, in verschillende studies ongeacht de leeftijd van de patiënt. Als eerste een houding van patiënten die bezorgd en angstig zijn voor transplantaatverlies en mede daardoor hun medicatie goed proberen in te nemen. De tweede houding betrof patiënten die zelfverzekerd zijn en niet bezorgd zijn over afstoting. Zij willen een zo normaal mogelijk leven leiden. Als laatste een houding van patiënten die het uiterlijk belangrijk vinden en bijwerkingen hadden ervaren van de medicatie.

Als aanvulling op deze houdingen heeft Tielen onderzocht hoe patiënten dachten over hun medicatie en transplantatie en hoe de levensstijl en medicatie in te passen viel in het dagelijks leven van de patiënt. Het cohort van niertransplantatiepatiënten in deze studie liet zien dat patiënten net na de niertransplantatie een hoge noodzaak van de medicatie (immunosuppressiva) ervaren en een lage bezorgdheid over de langetermijngevolgen. In de loop van de tijd veranderen hun gedachten over de medicatie.

Patiënten die kort na niertransplantatie al therapieontrouw waren, hadden slechtere klinische uitkomsten na niertransplantatie. Betere therapietrouw hangt samen met een betere transplantaatoverleving. Dit proefschrift laat de noodzaak zien om therapietrouw te verbeteren om tot betere langetermijnresultaten te komen na niertransplantatie.

Ter geleneheid van deze promotie organiseert het ErasmusMC een minisymposium waarin verder op de problematiek van medicatieontrouw wordt ingegaan. Sprekers zijn prof. dr. Willem Weimar, prof. dr. Sabina de Geest, prof. dr. Teun van Gelder en astronaut dr. André Kuipers. Het programma vindt u hier. Inschrijven kan via deze link.

Promotie M. Tielen: woensdag 6 april 2016, 11:30 uur
Titel proefschrift: Psychosocial aspects of medication nonadherence after kidney transplantation

Promotor: prof. dr. W. Weimar
Co-promotor: dr. E.K. Massey

Locatie: Professor Andries Queridozaal, Onderwijscentrum Erasmus MC, Rotterdam

Het minisymposium vindt van 14:30 tot 17:30 plaats in Collegezaal 1, Onderwijscentrum, Erasmus MC, met aansluitend een borrel.

Categorieën: Blogs en Columns

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *