Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse

Gepubliceerd door Maria op

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt.

In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren. Er is dus een discrepantie tussen enerzijds de nierfunctie en anderzijds het aantal symptomen en de last die patiënten ervaren. Een groots opgezet onderzoek waaraan veel patiënten meedoen, met uiteenlopende nierfuncties en ook een hele range aan symptomenlast, willekeurig verdeeld over groepen die wel of niet starten met dialyse, zou antwoord kunnen geven op deze vraag.

Het wetenschappelijk bewijs uit een dergelijke goed opgezette zogeheten gerandomiseerde studie geldt als sterk. Maar met zo een verscheidenheid aan patiënten en symptomen is een gerandomiseerd onderzoek in dit geval eigenlijk niet te doen. Daarom gebruikte Janmaat gegevens uit observationele studies. Dat zijn onderzoeken waarbij gegevens van patiënten worden verzameld. De patiënten krijgen de gebruikelijke behandeling en er wordt geen behandeling toegewezen door de arts of onderzoeker.

Er zijn veel observationele studies met nierpatiënten gedaan. En op de afdeling klinische epidemiologie in het Leids Universitair Medisch Centrum, waar Janmaat haar onderzoek deed, waren veel data al beschikbaar. ‘Daar heb ik gebruik van mogen maken’, vertelt Janmaat. ‘Om het probleem op te lossen dat je niet zoveel behandelarmen (groep deelnemers aan het onderzoek die dezelfde behandeling krijgen – red) kan hebben in de klinische praktijk, hebben we gekeken hoe we met data uit observationele studies, een gerandomiseerde studie kunnen nabootsen’. Daarbij komen allerlei methodologische aspecten kijken die het ingewikkeld maken. Zo kunnen resultaten vertekend zijn door de manier waarop een observationele studie is opgezet. Janmaat heeft gekeken hoe je bepaalde vormen van vertekening kunt oplossen.

Wat heeft de patiënt aan deze kennis? Alhoewel het proefschrift vooral een methodologische insteek heeft, kan Janmaat toch een vertaling naar de praktijk maken. Als je namelijk op één moment in de tijd kijkt, dan is er geen verband tussen het aantal symptomen en hoe snel de nierfunctie achteruit gaat. Maar, een grotere toename in ernst en aantal symptomen in de loop van de tijd, hangt wél samen met een snellere nierfunctiedaling. Dus, als de symptoomlast die een patiënt met een slechte nierfunctie ervaart, over de tijd gemonitord zou worden, dan helpt dat om te bepalen wanneer de dialyse kan starten. Deze informatie zou het liefst ook meegenomen worden in een toekomstige studie naar het

Categorieën: Blogs en Columns

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *