Kinderen van dialyserende vrouwen ontwikkelen zich normaal

Gepubliceerd door Maria op

Volgens Italiaans onderzoek vertonen vrijwel alle kinderen van dialyserende moeders normaal gedrag en een normale emotionele ontwikkeling, ondanks hun niet ideale omstandigheden. Wel lijken de moeders zelf een afwijkende manier te hebben om met lastige situaties om te gaan, wat in het achterhoofd gehouden dient te worden als zij psychologische ondersteuning krijgen.

Het komt steeds vaker voor dat dialyserende vrouwen zwanger worden en een levend kind baren. Deze kinderen hebben wel een slechtere start dan voldragen kinderen van gezonde vrouwen. En ook hun moeders zijn meestal minder fit dan de gemiddelde moeder. Italiaanse wetenschappers vroegen zich af of dit alles invloed heeft op het gedrag van de kinderen, en op de stress die de moeders ervaren. Ze vergeleken daarvoor dialyserende moeders met moeders met chronische microcytaire anemie of sikkelcelanemie (beide vormen van bloedarmoede), en gezonde moeders.

In de periode 2000-2012 zijn in Italië 23 dialyserende vrouwen bevallen van een levend kind. Van hen hebben 16 moeders en een vader (zijn vrouw was overleden voor het onderzoek van start ging) aan de studie deelgenomen. De leeftijd van de kinderen liep uiteen van twee tot dertien jaar. De overige groepen bestonden uit respectievelijk 23 en 35 moeders. Al deze deelnemers vulden een checklist in over het gedrag van hun kind, en een voor de stress die zij zelf ervaren: de Parental Stress Index-Short Form.

Bij de vragenlijsten over de kinderen geven de dialyserende ouders vergelijkbare antwoorden als de gezonde controlegroep, behalve dan dat er bij kinderen van een dialyserende moeder vaker sprake lijkt van een stoornis in het autismespectrum. Opvallend genoeg rapporteerden de moeders met chronische anemie meer problemen bij hun kinderen op emotioneel gebied, en in hun gedrag.

Waar het ging om de stress die ouders ervaren was het precies andersom: de anemische moeders zijn hierin vergelijkbaar met gezonde moeders, en de dialyserende moeders wijken af. Zij rapporteren significant minder stress dan de andere moeders. De onderzoekers vermoeden dat dit komt door een defensieve opstelling van deze moeders, om problemen en stress in de relatie met hun kind te minimaliseren.

Categorieën: Blogs en Columns

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *