Dialyse buiten Europa per 2017 mogelijk onverzekerbaar

Gepubliceerd door Maria op

Het kabinet wil zorgkosten buiten Europa niet meer laten vergoeden via het basispakket. Dat geldt ook voor dialyse. De maatregel, die moet ingaan per 2017, is verwerkt in een wetsvoorstel dat naar de Raad van State is gestuurd voor advies. Het schrappen van de zogenaamde werelddekking levert een geraamde besparing op van 60 miljoen euro per jaar.

Het wetsvoorstel wordt pas openbaar als het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het Ministerie van VWS meldt desgevraagd al dat het voorstel niet voorziet in uitzonderingen voor mensen die buiten Europa op dialyse zijn aangewezen, bijvoorbeeld tijdens familiebezoek.

Dat is een hard gelag voor nierpatiënten van onder meer Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst. De maatregel is wél op hen van toepassing, hoewel het schrappen van werelddekking voor dialyse geen cent oplevert. Integendeel, het kost alleen maar geld. Verblijft een patiënt immers in het buitenland, dan dialyseert hij tegen het daar geldende tarief, en dat is vrijwel altijd lager dan de hoge prijs die in Nederland geldt voor dialysebehandelingen.

Achterliggend idee van het wetsvoorstel is dat mensen die buiten Europa reizen zich zelf aanvullend moeten verzekeren of een reisverzekering moeten afsluiten. Dat mag voor een gezonde reiziger wellicht een optie zijn, voor een dialysepatiënt is het niet vanzelfsprekend dat zijn zorgkosten buiten Europa verzekerbaar blijven. De bestaande verzekeringen bieden uiteraard geen werelddekking op dialyse; dat is niet nodig zolang de voorziening in het basispakket zit.

Het lijkt er niet op dat de branches van zorgverzekeraars en reisverzekeraars oplossingen voorbereiden. Noch bij Zorgverzekeraars Nederland, noch bij het Verbond van Verzekeraars (namens de reisverzekeraars) kon NierNieuws bevestigd krijgen dat er maatregelen in ontwikkeling zijn die dialyse verzekerbaar maken via een aanvullende verzekering of reisverzekering die gegarandeerd toegankelijk is. Het VvV laat weten dat er wel naar de zaak gekeken zal worden, maar dat het eerder in de rede ligt dat een oplossing komt van de zorgverzekeraars. ZN meldt: “Als de minister bepaalde vormen van zorg buiten het basispakket plaatst, komt dit niet automatisch in een aanvullende zorgverzekering. Zorgverzekeraars zullen individueel moeten bekijken in hoeverre zij deze zorg in een aanvullende zorgverzekering kunnen opnemen.”

Directeur Hans Bart van de Nierpatiënten Vereniging Nederland: “Een ernstig bericht waar we als NVN niet van op de hoogte waren. We zullen, op het moment dat het wetsontwerp openbaar is, alert zijn en zowel bij politieke partijen als zorgverzekeraars aan de bel trekken. Ik ben ook wel benieuwd naar de motivering en onderbouwing van het Ministerie.”

Categorieën: Blogs en Columns

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *